Perempuan adalah subjek yang bebas menentukan perasaannya sendiri. Bukan objek tertawaan seakan-akan tanpa menertawakannya suasana […]